info@cykloknezice.cz +420 606 839 360

Srdečně Vás zveme na 17. ročník závodu!

Trať:
Vhodná pro aktivní účastníky závodů i hobby jezdce. Trať vede krásnou krajinou Vysočiny v okolí Kněžic. Mapa závodu je již k dispozici. Převažují polní (lesní) cesty, z části asfalt.


 


Připravujeme novou trať, která bude pro kategorii Elite na 2 kola (okruhy) a pro kategorie Sport a Juniori na 1 kolo (okruh).

Trasy kategorií:
Elite  – 44 km (2 x 22 km), převýšení 900 m
Sport, junioři – 22 km (1 x 22 km), převýšení 450 m
Děti – 1,2,10 km
Baby – 80–250 m
Všechny soubory k tomuto závodu, včetně Rozpisu kategorií, lze nalézt v pravém sloupci Ke stažení.

Program a starty:
8:00 – 9:45 – prezentace
10:15 – Baby závody (2 - 6 let) – fotbalové hřiště
10:45 – 10 km Žáci (2011 - 2008)
10:48 – 1 km Minižactvo (2015 - 2014)
10:53 – 2 km Mladší žáci (2013 – 2012)
11:05 – 44 km Elite, 
11:08 - 22 km Sport, Junioři

12:00 – vyhlášení výsledků dětské kategorie
14:30 – vyhlášení výsledků

Prezentace: 
sobota 10. září 2022, 8:00 – 9:45 hod.! Prosím, dodržujte čas prezentace. Pozdě příchozí nebudou přihlášeni do závodu. Areál zámku Kněžice

Časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je do 15:00 hod

Vyhlášení vítezů dětských kategorií 12:00 hod. - areál zámku Kněžice

Vyhlášení vítězů dospělých kategorií: 14:30 – areál zámku Kněžice

Ceny: 1.–3. místo (věcné hodnotné ceny v každé kategorii)

REGISTRACE

Čipové měření závodů se provádí pomocí systému
ptime.cz

* U všech závodníků do 18 let včetně nutný písemný souhlas zákonného zástupce!

Občerstvení pro diváky během celého dne zajištěno!

Startovné: 

Z každého startovného věnuje náš klub Cyklo Kněžice 50 Kč na spolek Kolo pro Adama https://koloproadama.cz/ a neziskovou organizaci Černí Koně https://www.cernikone.cz/

Pomůžeme tak handicapovaným dětem získat speciální kolo!


Elite, Sport, Junioři 

startovné 400 Kč přihláška elektronicky a platba do 31.7.2022. 

startovné 500 Kč přihláška elektronicky a platba do 30.8.2022. 

startovné 600 Kč přihláška elektronicky a platba do 5.9.2022 či na místě.
 

děti (7–14 let včetně) – 150 Kč přihláška elektronicky ptime.cz a platba do 5.9.2022 nebo osobně při prezentaci  – párek v rohlíku, limo a medaile

Baby závody – 150 Kč registrace a platba na místě v den závodu – párek v rohlíku, limo a medaile

Start baby závodů v 10:15 na fotbalovém hřišti. Registrace na místě v den závodu nejpozději do 9:45 hod. Startovné 150 Kč/ dítě. Závodník může startovat pouze v jedné kategorii baby.

Startovné zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu, startovní číslo, občerstvení na trati (občerstvovací stanice) a v cíli závodu, poukázku na jídlo (teplé jídlo – kuře nebo klobása, nápoj), mytí kol, sprchy. O výši startovného rozhoduje datum připsání peněz na účet pořadatele. 

Časomíra: oficiální výsledky budou zveřejněny po skončení v cíli závodu a na webu závodu

Partnerem pitného režimu je Rodinný pivovar Bernard. Díky partnerství s humpoleckým pivovarem navíc dostanou všichni dospělí závodníci jedno nealko pivo.

Závěrečná ustanovení:

  • Účast závodníků mladších 15 let (včetně) pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
  • Závodník startuje na vlastní nebezpečí a musí mít nasazenou ochrannou přilbu po celou dobu závodu.
  • Závodník je povinen dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR, pravidla silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů a policie.
  • Závodník nese zodpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo přednostně zařadit na start vybrané závodníky.
  • Pořadatel se zavazuje, že bude chránit osobní údaje závodníků, neposkytne je třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platné legislativy.
  • Žijeme zeleně – zákaz odhazování odpadků na trase závodu (pouze v prostoru vyhrazeném pořadatelem). Porušení znamená diskvalifikace závodníka!
  • Doprovod závodníků není povolen! V žádné kategorii nad 7 let!

Záštita předsedy Senátu

Miloš Vystrčil převzal záštitu nad 17. ročníkem závodu