info@cykloknezice.cz +420 606 839 360

Srdečně Vás zveme na již 9. ročník závodu!

 • Trať:
  Středně obtížná trať vhodná pro aktivní účastníky závodů i pro příchozí. Trať vede krásnou krajinou Vysočiny. Kněžice – Jestřebí – Uhřínovice – Sokolíčko – Stonařov – Brtnička – Brodce – Kněžice. Převažují lesní a polní cesty z části asfalt.
 • Závod je zařazen do seriálu Vysočina MTB CUP http://vysocinamtbcup.cz/
 • Mapa závodu a výškový profil ke stažení zde.
 • Trasy:
  A: MTB maraton – 50 km, převýšení 750 m

B: Juniorky a starší žáci – 20 km, převýšení 300 m

C: Mladší žáci, mladší žákyně, starší žákyně – 10 km, převýšení 100 m

D: Přípravka – 0,5 – 1 km, převýšení 50 m

 • Prezentace:
  sobota 6. září 2014, 8:00 – 10:00 hod.!!! Prosím, dodržujte čas prezentace. Pozdě příchozí nebudou přihlášeni do závodu. Areál zámku Kněžice
 • Start a cíl:
  Kněžice, areál zámku Kněžice
  Start trasy A (hlavní závod MTB maraton) 11:00 hod
  Start trasy B, C, D (závod žáci, juniorky) 11:10 hod

Časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je do 15:00 hod

REGISTRACE

Čipové měření závodů se provádí pomocí systému
ptime.cz

 • Start BABY (odrážedla) – 10:30 hod. – hřiště
 • Vyhlášení vítězů:
  14:30 – areál zámku Kněžice
 • Ceny:
  1. – 3. místo (věcné hodnotné ceny v každé kategorii)
 • Kategorie:
  MTB maraton 50 km (trasa A)
 • Junioři (M 16J) – muži 16-18 let (nutný písemný souhlas zákonného zástupce)Elite (M 19) muži 19-29 let
  Expert (M 30) muži 30-39 let
  Masters I. (M 40) muži 40-49 let
  Masters II. (M 50) muži 50 a starší
 • Masters III. (M 60) muži 60 a starší
 • Ženy (Ž 19) ženy 19 a starší

Závod žáci (trasa B)

 • Mladší žáci (M 10) 10-12 let
  Mladší žákyně (Ž 10) 10 – 12 let
  Starší žáci (M 13) 13-15 let
  Starší žákyně (Ž 13) 13-15 let
 • Juniorky (Ž 16) – 16 – 18 let (nutný písemný souhlas zákonného zástupce)

  Přípravka (P 5) 6 – 9 let

  BABY – speciální závod pro děti mladší 5 let (trať dlouhá cca 300, na odrážedlech kolem fotbalového hřiště) + CELODENNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI – skákací hrad, hry, soutěže, malování na obličej, palačinky atd.smiley
  Speciální EXHIBICE RC letecké modely

           Prohlídka hasičského vozu a techniky

 • U všech závodů žáků nutný písemný souhlas zákonného zástupce! Dokument naleznete zde.

Občerstvení pro diváky během celého dne zajištěno!

 • Přihlášky:
  přihláška emailem na frantisek.boudny@seznam.cz odeslána nejpozději do 1.9.2014 (peníze připsány na účet nejpozději do 2.9.2014) nebo na místě při prezentaci. Přihlášku naleznete v sekci „ke stažení„.
 • Startovné:
  MTB maraton 50 km
  – 250 Kč přihláška emailem a platba do 1.9.2014
  – 350 Kč přihláška a platba při prezentaci na místě

           – žáci 50 Kč přihláška emailem a platba do 1.9.2014 nebo osobně při prezentaci.

           Baby a přípravka startovné ZDARMA !

Startovné zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu, startovní číslo, občerstvení na trati (1x občerstvovací stanice) a v cíli závodu, poukázku na jídlo (teplé jídlo, nápoj), mytí kol, sprchy.
Startovné můžete uhradit převodem na bankovní účet 209072339/0300 vedený u ČSOB, variabilní symbol – rodné číslo nebo hotově při prezentaci.
O výši startovného rozhoduje datum připsání peněz na účet pořadatele. Peníze musí být připsány na účet nejpozději do 2.9.2014.

 • Časomíra:
  oficiální výsledky budou zveřejněny po skončení v cíli závodu a na webu závodu

Závěrečná ustanovení:

 • Účast závodníků mladších 15 let (včetně) pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
 • Závodník startuje na vlastní nebezpečí a musí mít nasazenou ochrannou přilbu po celou dobu závodu
 • Závodník je povinnen dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR, pravidla silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů a policie
 • Závodník nese zodpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob
 • Pořadatel si vyhrazuje právo přednostně zařadit na start vybrané závodníky
 • Pořadatel se zavazuje, že bude chránit osobní údaje závodníků, neposkytne je třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platné legislativy