info@cykloknezice.cz +420 606 839 360

Srdečně Vás zveme na 14. ročník závodu!

Trať:
Středně obtížná trať vhodná pro aktivní účastníky závodů i hobby jezdce. Trať vede krásnou krajinou Vysočiny v okolí Kněžic. Mapa závodu bude prezentována několik dní před závodem. Převažují polní (lesní) cesty, z části asfalt.

Trať byla oproti předchozím ročníkům změněna z důvodu bezpečnosti závodníků a přetrvavající kalamitní situaci zbůzobenou lýkožroutem smrkovým.

Trasy:
A: MTB maraton – 46 km (4 x 11,5 km), převýšení 1000 m
Z: Hobby MTB – 23 km (2 x 11,5 km), převýšení 500 m
B: Junioři a juniorky – 23 km (2 x 11,5 km), převýšení 500 m
C: Žáci a žákyně – 1,2 a 10 km, převýšení 50 – 200 m
D: Baby – 80 – 250 m

Prezentace: sobota 7. září 2019, 8:00 – 10:00 hod.! Prosím, dodržujte čas prezentace. Pozdě příchozí nebudou přihlášeni do závodu. Areál zámku Kněžice

Start a cíl: Kněžice, areál zámku Kněžice Start trasy A (hlavní závod MTB maraton) 11:00 – 11:30 hod (čas bude upřesněn při registraci v den závodu)

Ostatní dětské kategorie budou startovat v čase 10:15 – 11:00. Vše upřesněno při registraci v den závodu.

Časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je do 15:00 hod

Start BABYstart 10.30 hod– fotbalové hřiště

Vyhlášení vítězů dospělých kategorií: 14:30 – areál zámku Kněžice

Ceny: 1. – 3. místo (věcné hodnotné ceny v každé kategorii)

REGISTRACE

Čipové měření závodů se provádí pomocí systému
ptime.cz

Kategorie: Rozpis kategorií naleznete v sekci Ke stažení.

CELODENNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI – skákací hrad, hry, soutěže, malování na obličej. Speciální EXHIBICE RC letecké modely

* U všech závodníků do 18 let včetně nutný písemný souhlas zákonného zástupce!

Občerstvení pro diváky během celého dne zajištěno!

Startovné: MTB maraton 46 km, HOBBY MTB 23 km – zvýhodněné startovné 300 Kč přihláška elektronicky www.pteam-registration.com a platba do 30.8.2019. Platba při prezentaci na místě 400 Kč.

– děti (do 14 let včetně) – 100 Kč přihláška elektronicky www.pteam-registration.com a platba do 30.8.2019 nebo osobně při prezentaci  – párek v rohlíku, limo a medaile ZDARMA.

 

Startovné zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu, startovní číslo, občerstvení na trati (občerstvovací stanice) a v cíli závodu, poukázku na jídlo (teplé jídlo – kuře nebo klobása, nápoj), mytí kol, sprchy. Startovné můžete uhradit převodem na bankovní účet 209072339/0300 vedený u ČSOB, variabilní symbol – rodné číslo nebo hotově při prezentaci. O výši startovného rozhoduje datum připsání peněz na účet pořadatele. Peníze musí být připsány na účet nejpozději do 30.8.2019.

Časomíra: oficiální výsledky budou zveřejněny po skončení v cíli závodu a na webu závodu

Závěrečná ustanovení:

  • Účast závodníků mladších 15 let (včetně) pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
  • Závodník startuje na vlastní nebezpečí a musí mít nasazenou ochrannou přilbu po celou dobu závodu.
  • Závodník je povinen dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR, pravidla silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů a policie.
  • Závodník nese zodpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo přednostně zařadit na start vybrané závodníky.
  • Pořadatel se zavazuje, že bude chránit osobní údaje závodníků, neposkytne je třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platné legislativy.
  • Žijeme zeleně – zákaz odhazování odpadkůna trase závodu (pouze v prostoru vyhrazeném pořadatelem). Porušení znamená diskvalifikace závodníka!
  • Doprovod závodníků není povolen! V žádné katagorii nad 7 let!