info@cykloknezice.cz +420 606 839 360

Srdečně Vás zveme na 16. ročník závodu!

Trať:
Středně obtížná trať vhodná pro aktivní účastníky závodů i hobby jezdce. Trať vede krásnou krajinou Vysočiny v okolí Kněžic. Mapa závodu bude prezentována několik dní před závodem. Převažují polní (lesní) cesty, z části asfalt.

Trať byla oproti předchozím ročníkům změněna z důvodu bezpečnosti závodníků a přetrvávající kalamitní situaci způsobenou lýkožroutem smrkovým.

Trasy kategorií:
Elite  – 46 km (4 × 11,5 km), převýšení 1000 m
Sport, junioři – 23 km (2 × 11,5 km), převýšení 500 m
Děti – 1,2 a 10 km, převýšení 50–200 m
Baby – 80–250 m

Program a starty:
8:00 – 10:00 – prezentace
10:20 – Baby závody (2-6 let) – fotbalové hřiště
10:45 – 10 km Žáci (2010-2007)
10:50 – 1 km Minižactvo (2014-2013)
10:55 – 2 km Mladší žáci (2012 – 2011)
11:10 – 46 km Elite
11:15 – 23km Sport, Junioři
12:00 – vyhlášení výsledků dětské kategorie
14:30 – vyhlášení výsledků

Prezentace: sobota 11. září 2021, 8:00 – 10:00 hod.! Prosím, dodržujte čas prezentace. Pozdě příchozí nebudou přihlášeni do závodu. Areál zámku Kněžice

Časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je do 15:00 hod

Vyhlášení vítězů dospělých kategorií: 14:30 – areál zámku Kněžice

Ceny: 1.–3. místo (věcné hodnotné ceny v každé kategorii)

REGISTRACE

Čipové měření závodů se provádí pomocí systému
ptime.cz

* U všech závodníků do 18 let včetně nutný písemný souhlas zákonného zástupce!

Občerstvení pro diváky během celého dne zajištěno!

Startovné: Elite 46 km, Sport 23 km – zvýhodněné startovné 350 Kč přihláška elektronicky http://ptime.cz/event/predvyber-cz-bike-maraton-knezice-2021/ a platba do 7.9.2021. Platba při prezentaci na místě 450 Kč.

– děti (7–14 let včetně) – 100 Kč přihláška elektronicky ptime.cz a platba do 7.9.2021 nebo osobně při prezentaci  – párek v rohlíku, limo a medaile ZDARMA.

Baby závody – 100 Kč registrace a platba na místě v den závodu – párek v rohlíku, limo a medaile ZDARMA
Start baby závodů v 10:20 na fotbalovém hřišti. Registrace na místě v den závodu nejpozději do 10 hod. Startovné 100 Kč/ dítě. Závodník může startovat pouze v jedné kategorii baby.

Startovné zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu, startovní číslo, občerstvení na trati (občerstvovací stanice) a v cíli závodu, poukázku na jídlo (teplé jídlo – kuře nebo klobása, nápoj), mytí kol, sprchy. Startovné můžete uhradit převodem na bankovní účet 209072339/0300 vedený u ČSOB, variabilní symbol – rodné číslo nebo hotově při prezentaci. O výši startovného rozhoduje datum připsání peněz na účet pořadatele. Peníze musí být připsány na účet nejpozději do 7.9.2021.

Časomíra: oficiální výsledky budou zveřejněny po skončení v cíli závodu a na webu závodu

Partnerem pitného režimu je Rodinný pivovar Bernard. Díky partnerství s humpoleckým pivovarem navíc dostanou všichni dospělí závodníci jedno nealko pivo.

Úrazové pojištění všech registrovaných účastníků závodu poskytuje Pojišťovna VZP, a. s. (PVZP).

Závěrečná ustanovení:

  • Účast závodníků mladších 15 let (včetně) pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
  • Závodník startuje na vlastní nebezpečí a musí mít nasazenou ochrannou přilbu po celou dobu závodu.
  • Závodník je povinen dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR, pravidla silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů a policie.
  • Závodník nese zodpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo přednostně zařadit na start vybrané závodníky.
  • Pořadatel se zavazuje, že bude chránit osobní údaje závodníků, neposkytne je třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platné legislativy.
  • Žijeme zeleně – zákaz odhazování odpadků na trase závodu (pouze v prostoru vyhrazeném pořadatelem). Porušení znamená diskvalifikace závodníka!
  • Doprovod závodníků není povolen! V žádné kategorii nad 7 let!

Záštita předsedy Senátu

Miloš Vystrčil převzal záštitu nad 16. ročníkem závodu