info@cykloknezice.cz +420 606 839 360

Srdečně Vás zveme na jubilejní 10. ročník závodu!

EDIT: Výsledky zveřejněné on-line

Novinka: na závodě bude profi elektronická časomíra Time Chip !

Trať:
Středně obtížná trať vhodná pro aktivní účastníky závodů i pro příchozí. Trať vede krásnou krajinou Vysočiny v okolí Kněžic. Mapa závodu bude včas prezentována. Převažují lesní a polní cesty z části asfalt. Závod je zařazen do seriálu Vysočina MTB CUP http://vysocinamtbcup.cz

Trasy:
A: MTB maraton – 50 km, převýšení 840 – nově 2 x 25 km !!!
nově Z: Hobby MTB – 25 km, převýšení 420 m
B: Juniorky a starší žáci – 25 km, převýšení 420 m
C: Mladší žáci, mladší žákyně, starší žákyně – 10 km, převýšení 200 m
D: Přípravka – 0,5 – 1 km

Prezentace: sobota 12. září 2015, 8:00 – 10:00 hod.!!! Prosím, dodržujte čas prezentace. Pozdě příchozí nebudou přihlášeni do závodu. Areál zámku Kněžice

Start a cíl: Kněžice, areál zámku Kněžice Start trasy A (hlavní závod MTB maraton) 11:00 hod Start trasy B, C, D (závod žáci, juniorky) 11:10 hod

Časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je do 15:00 hod

Start BABY (odrážedla) – start cca 11.30 hod – hřiště

Vyhlášení vítězů: 14:30 – areál zámku Kněžice

Ceny: 1. – 3. místo (věcné hodnotné ceny v každé kategorii)

REGISTRACE

Čipové měření závodů se provádí pomocí systému
ptime.cz

Nová kategorie Muži 60+.

CELODENNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI – skákací hrad, hry, soutěže, malování na obličej, palačinky atd. Speciální EXHIBICE RC letecké modely

Prohlídka hasičského vozu a techniky

* U všech závodů žáků nutný písemný souhlas zákonného zástupce! Dokument naleznete na této stránce.

Občerstvení pro diváky během celého dne zajištěno!

Přihlášky: přihláška elektronicky http://entry.timechip.cz/prihlaska odeslána nejpozději do 5.9.2015 (peníze připsány na účet nejpozději do 7.9.2015) nebo na místě při prezentaci.

Startovné: MTB maraton 50 km, HOBBY MTB 25 km – zvýhodněné startovné 250 Kč přihláška elektronicky http://entry.timechip.cz/prihlaska a platba do 5.9.2015. Platba při prezentaci na místě 350 Kč.

– žáci (7 až 14 let včetně) – 50 Kč přihláška elektronicky http://entry.timechip.cz/prihlaska a platba do 5.9.2015 nebo osobně při prezentaci.

– děti do 6 let účast na závodech ZDARMA (ročník 2009 a mladší) + párek v rohlíku a limo ZDARMA.

Startovné zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu, startovní číslo, občerstvení na trati (1x občerstvovací stanice) a v cíli závodu, poukázku na jídlo (teplé jídlo – kuře nebo klobása, nápoj), mytí kol, sprchy. Startovné můžete uhradit převodem na bankovní účet 209072339/0300 vedený u ČSOB, variabilní symbol – rodné číslo nebo hotově při prezentaci. O výši startovného rozhoduje datum připsání peněz na účet pořadatele. Peníze musí být připsány na účet nejpozději do 7.9.2015.

Časomíra: oficiální výsledky budou zveřejněny po skončení v cíli závodu a na webu závodu

* Další důležité dokumenty v pravém bloku Ke stažení.

Závěrečná ustanovení:

  • Účast závodníků mladších 15 let (včetně) pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
  • Závodník startuje na vlastní nebezpečí a musí mít nasazenou ochrannou přilbu po celou dobu závodu.
  • Závodník je povinen dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR, pravidla silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů a policie.
  • Závodník nese zodpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo přednostně zařadit na start vybrané závodníky.
  • Pořadatel se zavazuje, že bude chránit osobní údaje závodníků, neposkytne je třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platné legislativy.

Záštita kraje Vysočina

Radní kraje Vysočina Ing. Jana Fialová udělila záštitu